Rettshjelpforsikring

Rettshjelpforsikring er inkludert i de fleste alminnelige forsikringsavtaler. Rettshjelpforsikringen dekker utgifter til juridisk bistand i utvalgte sakstyper med fradrag for en grunnegenandel som varierer fra selskap til selskap og en tilleggsandel på 20 %. Hvis du er usikker på om du har rettshjelpforsikring, vennligst ta kontakt for uforpliktende samtale.