Ove Sørskår

Adv. Ove Sørskår

f. 1966 er cand. jur. i 1993 og har arbeidet som advokat fra 1995. Hovedarbeidsområder er familierett, arv og skifte, barnevernrett, kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettforhold og rådgivning til små og mellomstore bedrifter, særlig innen eiendomsdrift, bygge- og entrepriseområdet.

ove@sorskar.no

Verna Rege Nilssen

Adv. Verna Rege Nilssen

f. 1970 er cand jur. i 1997 og har arbeidet som advokat fra 2002. Hun har tidligere arbeidet innen offentlig forvaltning/trygdekontor og forsikring. Hovedarbeidsområder er familierett, arv og skifte, trygderett, erstatningsrett, barnevernrett, strafferett og bistand til fornærmede i straffesaker.

verna@sorskar.no