Kontakt

Besøksadresse;
Steinkargata 30 (Østervåg)

Tlf. 51 89 38 33
Ove Sørskår direkte: 485 03 949, ove@sorskar.no
Verna Rege Nilssen direkte: 992 76 002, verna@sorskar.no

Postadresse;
Advokatfirma Sørskår, Postboks 116, 4001 Stavanger

Åpningstider; 09:00 – 15:00 alle hverdager.